Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare

Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare kontrolleras av företag som ackrediteras av Swedac. Ackrediteringen är frivillig.

Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare

Kontrollorganen bedöms och ackrediteras enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020. Ackrediteringen är frivillig och följer riktlinjerna i SS-EN 858-2 och SS-EN 1825-2.

Vid ackrediteringen för kontroll av oljeavskiljarsystem tillämpas också riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets faktablad 8283:2007.

I flera fall finns även lokala krav från tillsynsmyndigheter som de ackrediterade kontrollorganen ska ta hänsyn till.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.