Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare

Oljeavskiljarsystem och fettavskiljare kontrolleras av företag som ackrediteras av Swedac. Ackrediteringen är frivillig.

Kontrollorganen bedöms och ackrediteras enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020. Ackrediteringen är frivillig och följer riktlinjerna i SS-EN 858-2 och SS-EN 1825-2.

Vid ackrediteringen för kontroll av oljeavskiljarsystem tillämpas också riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets faktablad 8283:2007.

I flera fall finns även lokala krav från tillsynsmyndigheter som de ackrediterade kontrollorganen ska ta hänsyn till.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.