Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Organ för validering och verifiering

Utsläpp av växthusgaser måste minska. Ett led i det är att större företag måste rapportera sina koldioxidutsläpp. De som validerar och verifierar rapporterna ska vara ackrediterade av Swedac.

Standarden ISO/IEC 17029:2019 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan, har nyligen lanserats. Swedac och många andra i branschen är övertygade om att denna standard kommer att få ett stort genomslag och kommer att användas flitigt i framtiden, då en standard för detta har saknats.

ISO/IEC 17029:2019 kommer inom några år även att användas inom verifiering av växthusgaser (GHG/EU-ETS), EU och intressenter inklusive EA arbetar med att sätta en tidplan. Information kring detta kommer Swedac att kontinuerligt skicka ut till de som idag är ackrediterade.

I Swedac berättar: ISO 17029 berättar Magnus Pedersen och Arne Lund mer om hur ISO/IEC 17029 fungerar.

Swedac ackrediterar kontrollörer och verifieringsorgan inom:

  • EU/ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter
  • MRV, EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter
  • Organisationers samhällsansvar SIS/TS 3:2021

Ackreditering sker mot en internationell standard inom området, ISO 14065 (växthusgaser), ISO/IEC 17029 ( Validering och verifiering), Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering, STAFS 2020:1 .
Bland annat ställs krav på rutiner, informationshantering, processer och opartiskhet.
Swedac ska få möjlighet att delta vid valideringar eller verifieringar. Det ska också finnas dokumentation från tidigare utförda valideringar eller verifieringar som Swedac kan granska.
Kontaktperson hos Swedac för verifierings- och valideringsorgan är Kaarlo Book.

 

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.