Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Organ för validering och verifiering

Utsläpp av växthusgaser måste minska. Ett led i det är att större företag måste rapportera sina koldioxidutsläpp. De som validerar och verifierar rapporterna ska vara ackrediterade av Swedac.

Organ för validering och verifiering

Förändringar i klimatet är en av framtidens stora utmaningar med konsekvenser för människor och miljö. Det kommer att leda till ändrande förutsättningar när det kommer till resursanvändning och produktion.

Olika system har införts för att minska utsläppen till jordens atmosfär, bland annat obligatoriska rapporter kring koldioxidutsläpp och handel med utsläppsrätter. Validerare och verifierare av växthusgaser bedömer om det som organisationer anger i rapporterna är korrekt. På så sätt skapas en oberoende kontroll som bygger på EU-gemensamma standarder. Det innebär att ackrediterade validerare och verifierare kan vara verksamma i andra EU-länder.

Swedac ackrediterar kontrollörer och verifieringsorgan inom:

  • EU/ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter
  • MRV, EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

Ackreditering sker mot en internationell standard inom området, ISO 14065, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering, STAFS 2020:1 och Swedacs föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser.

Bland annat ställs krav på rutiner, informationshantering, processer och opartiskhet.

Swedac ska få möjlighet att delta på minst två valideringar eller verifieringar. Det ska också finnas dokumentation från tidigare utförda valideringar eller verifieringar som Swedac kan granska.

Läs om nya områden som är på väg in inom validering och verifiering.

Kontaktperson hos Swedac för verifierings- och valideringsorgan är Kaarlo Book.

 

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.