Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Validering och verifiering

Standarden ISO/IEC 17029:2019 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan, har nyligen lanserats. Swedac och många andra i branschen är övertygade om att denna standard kommer att få ett stort genomslag och kommer att användas flitigt i framtiden, då en standard för detta har saknats.

ISO/IEC 17029:2019 kommer inom några år även att användas inom verifiering av växthusgaser (GHG/EU-ETS), EU och intressenter inklusive EA arbetar med att sätta en tidplan. Information kring detta kommer Swedac att kontinuerligt skicka ut till de som idag är ackrediterade.

I Swedac berättar: ISO 17029 berättar Magnus Pedersen och Arne Lund mer om hur ISO/IEC 17029 fungerar.

Swedac ackrediterar kontrollörer och verifieringsorgan inom:

Ackreditering sker mot en internationell standard inom området, ISO 14065 (växthusgaser), ISO/IEC 17029 ( Validering och verifiering), Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering, STAFS 2020:1 .
Bland annat ställs krav på rutiner, informationshantering, processer och opartiskhet.
Swedac ska få möjlighet att delta vid valideringar eller verifieringar. Det ska också finnas dokumentation från tidigare utförda valideringar eller verifieringar som Swedac kan granska.
Kontaktperson hos Swedac för verifierings- och valideringsorgan är Kaarlo Book.