Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas. Den som utsätts för höga halter av radon under en längre tid kan drabbas av lungcancer.

För att veta hur höga halter av radon som finns i bland annat dricksvatten, inomhusluft och bergartsmaterial gör man radonmätningar. Det är många myndigheter som arbetar för att skydda människor mot radon, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Swedac ackrediterar laboratorier som utför radonmätningar.

Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • LIVSFS 2005:21 §§ 15-18, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
  • SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav