Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Teknisk sprit används inom flera olika typer av verksamheter i samhället, inte minst inom vården och inom industrin.

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

För att säkerställa att teknisk sprit hanteras på ett säkert sätt ställer Folkhälsomyndigheten krav på att verksamheter som handlar med sådan alkohol regelbundet granskas och bedöms av ett ackrediterat organ.

Swedac bedömer ackrediterade organ enligt standarden ISO/IEC 17020:2012. Ackrediterade organ som i sin tur bedömer verksamheter som hanterar teknisk sprit har Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2022:63 i sin ackrediteringsomfattning.