Hoppa till innehållet

Den sökande (den ackrediterade organisationen) bekräftar med denna ansökan att man är införstådd med och avser följa de regler som gäller för hänvisning till internationella avtal om ömsesidigt erkännande genom användandet av ILAC:s MRA-märke alternativt IAF:s MLA-märke i kombination med Swedacs ackrediteringsmärke.