Hoppa till innehållet
Nyheter

Det händer i höst för Swedac

Hösten är här – och på Swedac är det full fart. Mycket av arbetet präglas fortfarande av pandemin och lösningar på distans.
– Vi gör vår del och följer fortsatt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Swedacs kommunikationschef Peter Kronvall.
Här är några av de aktiviteter som Swedac är involverade i den närmsta tiden.

Det händer i höst för Swedac

Krandagarna – 21-22 oktober
Swedac deltar i Krandagarna 21-22 oktober. Det är två dagar av föredrag och en mindre mässa där det mesta av nytta för branschen finns med.
– Det är bra att Swedac deltar och kan prata direkt med de inblandade. Alla lyftanordningar som monteras upp i Sverige måste kontrolleras, och de flesta av dem av ett ackrediterad bolag – så vår roll är viktig att förklara, säger Peter Ågren som är bedömningsledare på Swedac.

Mer information om krandagarna hittar du här.

Bedömarutbildningar – olika kurser under 11-14 oktober
Swedac håller som vanligt utbildning för tekniska bedömare och bedömningsledare. Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

Anmälan till årets kurser ska ske senast 12 september – så har du inte redan anmält dig är det dags. Mer information hittar du här.

Din produkt, ditt ansvar – 20 oktober
Årets upplaga av seminariet är digital. En välfylld dag som riktar sig till alla som jobbar med, tillverkar, importerar och säljer varor. Det blir spännande samtal mellan företag, myndigheter och organisationer som delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Årets tema är nya regler, säkra produkter och e-handel.
Exempel ur programmet är: ”Hur arbetar företag med produktsäkerhet?” samt ”Vanligaste felen? Praktiska exempel inom olika områden.”

Mer information hittar du här.

Bedömargruppsmöte – Enheten för Hälsa och Miljö – 29 oktober
Swedac har som mål att regelbundet samla de tekniska bedömarna en eller ett par gånger om året. Nu närmast är det Enheten för Miljö och Hälsa som har en aktivitet inplanerad.
– Inom Enheten för Miljö och Hälsa har vi i år valt att utföra ett digitalt bedömargruppsmöte med information som en gemensam aktivitet.  En mer diskussionsinriktad del kommer för vissa ske i mindre möten med separata inbjudningar, säger Åsa Claesson, bedömningsledare Swedac.

Digitalt om standardisering, ackreditering och immaterialrätt
Swedac har två pågående insatser inom detta område.
Dels har Swedac, Patent- och Registreringsverket och Sveriges Internationella Standardiseringsorganisationer (SIS, SEK, ITS) tagit fram en utbildning. Det är en två timmar lång utbildning som består av undervisningsfilmer, kunskapsfrågor och avslutande prov. Vid godkänt resultat erhålles ett diplom. Mer information om denna utbildning hittar du här.
Och dels pågår en seminarieserie kring standardisering, ackreditering och immaterialrätt. Den serien påbörjades live redan innan pandemin men har sedan fortsatt i digital form.

Här kan du läsa reportage från ett tidigare seminarium i serien.

Internationellt
Swedac verkar i en internationell värld där samarbetsavtal och ömsesidiga erkännanden styr stora delar av verksamheten. Swedac spelar också en aktiv roll i det internationella arbetet. Under hösten är det flera stora möten att hålla koll på.

EA – den europeiska ackrediteringsorganisationen
Digital generalförsamling: 24-25 november

ILAC – den internationella ackrediteringsorganisationen för laboratorier och kontrollorgan
Digital generalförsamling 2 november

IAF – den internationella ackrediteringsorganisationen för certifieringsorgan
Digital generalförsamling 4 november

OIML, Organisation Internationale de Métrologie Légale, den internationella organisationen för legal metrologi.

Digital internationell konferens och kommittémöte, 18-22 October 2021

WELMEC , European Cooperation in Legal Metrology, den europeiska samarbetsorganisationen för legal metrologi

Digitalt kommittémöte, 3-5 november