Hoppa till innehållet
Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen inhiberar inte Swedacs beslut mot Dekra

Swedacs återkallande av Dekra Automotive AB:s ackreditering inhiberas inte. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade onsdagen den 22 december 2021 att inte pröva frågan. Beslutet innebär att Swedacs beslut att återkalla Dekras ackreditering fortsatt gäller, och att Dekra därför inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på domstolens vidare beslut.

Den 1 december 2021 återkallade Swedac ackrediteringen för Dekra Automotive AB. Dekra överklagade Swedacs beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Dekra begärde samtidigt inhibition av beslutet, alltså att domstolen skulle fatta beslutet att Dekra under tiden som målet prövas skulle få behålla sin ackreditering. Förvaltningsrätten avslog begäran om inhibering. Frågan om inhibering togs därefter till Kammarrätten och vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen som båda beslutat att inte pröva frågan. Högsta Förvaltningsdomstolens beslut innebär att frågan nått högsta instans och att Dekra fortsatt inte har någon ackreditering och inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på att domstolen fattar beslut om huruvida återkallandet av Dekras ackreditering var korrekt.