Hoppa till innehållet
Nyheter

Europeiska ackrediteringsorgan samlades i Borås

I slutet av oktober välkomnade Swedac ett flertal europeiska kollegor till ett av de två årliga arbetsmötena kring miljöfrågor och ackreditering. Ett av syftena var att lyfta och tolka nya miljödirektiv från EU för att sedan kunna omsätta dem i praktiken i respektive hemland.

En sal med många personer som sitter och kollar mot scenen.

Den två dagar långa konferensen var uppdelad i två möten; första dagen dedikerades åt miljörelaterade ackrediteringsfrågor, relaterat till European Co-operation for Accreditation (EA) och andra dagen till frågor som rörde FALB, Forum of Accreditation and Licencing Bodies. FALB är skapat för att dryfta frågor som rör EMAS, EU:s miljölednings- och miljörevisionsförordning. Mötena koordinerades då de samlar i princip samma deltagare.

Georgios Kallergis, ordförande i EA CC WG ENV.

– Vårt mål under de här dagarna är att i så stor mån det går uppnå harmonisering kring hur vi tolkar och tillämpar direktiven som kommer från EU. Det är viktigt för att själva idén med ackreditering ska fungera som ett internationellt system, säger Georgios Kallergis, ordförande i EA CC WG ENV, den första dagens möte och även verksam inom ESYD, Greklands nationella ackrediteringsorgan.

Mötesdeltagarna blev bland annat informerade om nya krav som rör skog, kallat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Reglerna ska implementeras av ackrediteringsorganen och sedan tillämpas i verkligheten, genom att organisationer och företag får ansöka om att bli ackrediterade för just PEFC.

Mötesdeltagarna från hela Europa samlades på Grand Hotel i Borås.

Casper van Erp från det holländska ackrediteringsorganet RvA tillika ordförande i FALB, poängterar även han hur viktigt harmonisering är.

Casper van Erp, RvA och ordförande i FALB.

– Vi jobbar alla mot samma mål, och har EU:s regler att förhålla oss till. Och tillämpningen i verkligheten ska vara likadan i hela unionen, i så stor utsträckning det bara går. Därför måste vi prata med varandra, ställa frågor och diskutera, säger Casper van Erp.

Nästa arbetsmöte för miljöfrågorna äger rum digitalt i april 2024.

Möt tre av deltagarna här. 

Förkortningar

EA CC WG ENV

Namnet på det första mötet i Borås.

The European co-operation for Accreditation (EA) är sammanslutningen för alla europeiska ackrediteringsorgan. CC står för Certification Comitte och är den kommitté inom EA som arbetar med certifieringsfrågor, och sin tur har valt att ha en arbetsgrupp som jobbar med miljöfrågor. WG står för Working Group, och är en förkortning som läggs till efter varje arbetsgrupp inom respektive område. ENV avser en förkortning för Environmental (miljö).

Läs mer om EA här.

FALB

FALB samlades under det andra mötet i Borås. Står för Forum of Accreditation and Licencing Bodies. Skapat för att dryfta frågor som rör EMAS, EU:s miljölednings- och miljörevisionsförordning.