Hoppa till innehållet
Nyheter

Ackreditering med flexibel omfattning – vad är det och hur fungerar det?

Swedac är den myndighet som ackrediterar företag och organisationer i Sverige. Men det går också att ansöka om det som kallas ackreditering med flexibel omfattning.
– Kortfattat innebär det att en resurskrävande process kan förenklas och det blir smidigare för de ackrediterade organen, säger Åsa Claesson, specialistområdesexpert och bedömningsledare på Swedac.
Men låt oss ta det från början.

Ackreditering med flexibel omfattning – vad är det och hur fungerar det?

Ett ackrediterat organ – exempelvis ett laboratorium – är ackrediterat av Swedac för ett visst antal metoder och en viss omfattning. I ansökningsprocessen väljer man exakt vad man vill bli ackrediterad för, och det är också detta som själva ackrediteringen sedan avser. Men laboratorier utvecklar ständigt sin verksamhet, och ofta når ett ackrediterat organ punkten då de skulle behöva ansöka om ackreditering för en ny metod. Det kan exempelvis bero på nya förordningar, utveckling inom området eller efterfrågan av kund, för att kunna bibehålla kvaliteten på sin verksamhet och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

– Då väntar ytterligare en ackrediteringsprocess för dem. När det gäller laboratorier, som såklart måste hänga med i marknadens utveckling, finns det då en möjlighet att ansöka om det vi kallar flexibel omfattning. Har man det, kan man lägga till metoder utan att först ha bedömts av Swedac, berättar Åsa Claesson.

Det är inte alla ackrediterade organ som kan få flexibel omfattning. Idag är det exempelvis medicinska laboratorier, provningslaboratorier, kalibreringslaboratorier, arrangörer av program för kompetensprövning eller kontrollorgan inom frivilliga områden (obduktion eller naturvärdesinventering till exempel), som kan bli aktuella. Det är områden som ständigt är i förändring, och där man ofta kan hämmas av att inte ha en uppdaterad ackrediteringsomfattning.

Men hur säkert är det med flexibel omfattning om Swedac inte är med och bedömer från början?

När man ansökt granskar och bedömer Swedac om man uppfyller kraven, till exempel om man har kompetens inom validering och verifiering och system för att spåra ändringar av metoderna inom omfattningen.

– Även om man själv har uppdaterat sin omfattning gör Swedac de regelbundna tillsynerna var 16:e månad. Upptäcks brister då, påtalas de såklart och ska åtgärdas. Vi upplever att flexibel omfattning uppskattas av kunderna, då man kan minska administrationen betydligt och är friare i att sin tur kunna erbjuda uppdaterade metoder.

I korthet – Ackreditering med flexibel omfattning

Vad är det?

Ett sätt att relativt snabbt utöka sin ackreditering inom ett visst område, utan att först bli bedömd av Swedac. Swedac utför dock regelbundna tillsyner av alla ackrediterade organ, oavsett omfattning på ackrediteringen. Swedac har också bedömt att man har kompetensen att hantera ackreditering med flexibel omfattning.

Vem kan få det?

I nuläget gäller det företag och organisationer som kan visa att de lever upp till standardernas krav och som ofta behöver uppdatera sina metoder, exempelvis provningslaboratorier.

Hur får man det?

Läs mer på sidan Så fungerar Ackreditering och undersök möjligheterna genom att kontakta Swedac via registrator@swedac.se.