Hoppa till innehållet
Nyheter

Flexibilitet – en förtroendeaffär som sparar tid och pengar

En ackreditering är en kvalitetsstämpel för din verksamhet. Men ibland behöver en metod inom ackrediteringen uppdateras – och då finns chans att göra det själv utan att först bli bedömd av Swedac. Ett uppskattat sätt som sparar både tid och pengar. Något som kalibrerings- och provningsföretagen Intertek Semko och Element Metech kan skriva under på.

Henrik Wikström ler och kollar in i kameran.
Henrik Wikström, kvalitetschef på Intertek Semko. Foto: Åsa Larsbo.

Henrik Wikström är kvalitetschef på Intertek Semko, som har sitt huvudkontor i Kista utanför Stockholm, men även verkar globalt. Företaget utför provning av elektriska produkter – allt från hushållsprodukter till medicinteknisk utrustning.

– Vi jobbar mot fler än 1500 standarder, cirka 900 av dessa är ackrediterade. Ett par hundra av de ackrediterade metoderna är under vad vi kallar flex, berättar Henrik Wikström.

Många små förändringar

Det innebär att Henrik Wikström och hans kollegor har tillåtelse att lägga till likvärdiga metoder i sin ackreditering utan att först ansöka om det hos Swedac. En organisation kan vilja göra detta på grund av nya förordningar, utveckling inom området eller efterfrågan av kund, för att kunna bibehålla kvaliteten på sin verksamhet och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

– I den här branschen, kalibrering och provning, sker oerhört mycket, och saker förändras ganska ofta. Att kunna undvika utdragna ansökningsprocesser är viktigt, till och med affärskritiskt ibland.

Henrik Wikström skulle till och med gå så långt och påstå att kunderna, de som beställer provning av produkter, troligen skulle gå någon annanstans om Intertek Semko inte hade kunnat erbjuda tjänster som är helt uppdaterade.

– Vi har nu möjlighet att addera till vår ackrediteringsomfattning fort och lätt. Sedan sker ju Swedacs tillsyner som vanligt ändå, detta är inget som gör att vi slipper vara under luppen, säger han.

Stort behov

Element Metech är även det ett företag som har haft, och har, mycket nytta av ackreditering med flexibel omfattning. Här kalibrerar man mätdon, och har förutom huvudkontor i Linköping även verksamhet på sju andra svenska orter samt i Finland, Danmark och Tjeckien. Element Metech har kopplingar till försvarsindustrin, och från början var företaget SAAB:s egen kalibreringsverksamhet.

Joakim Ek ler och ser in i kameran.
Joakim Ek, laboratoriechef för ackrediteringen i Sverige på Element Metech.

– Vi är i stort behov av ackreditering för att kunna bedriva vår affär, säger Joakim Ek, som är laboratoriechef för ackrediteringen i Sverige på Element Metech. Han fortsätter:

– Inom ackrediteringarna har vi massor av mätmetoder, och likt inom provningsbranschen, ändras de ofta eller uppdateras inom kalibrering. Av den anledningen ansökte vi om flex för flera av metoderna för ett par år sedan.

Ett förtroendemandat

Han menar, likt Henrik Wikström, att ackreditering med flexibel omfattning i princip är nödvändigt för företaget.

– Det underlättar enormt för oss. Sedan ska man komma ihåg att man internt behöver skapa rutiner för hur man hanterar förtroendet, för jag menar att det är ett förtroende från Swedac att ge oss flex. När man väl har flexen på plats är det en enorm fördel, säger Joakim Ek.

Henrik Wikström håller med, och är glad att ha en stabil kontakt på Swedac kring frågor och funderingar om hur flexibel omfattning fungerar.

– Det är tryggt. Och vi har fått ett mandat som vi är stolta över. Och sköter vi våra kort rätt, får vi behålla det, avslutar han.

Fakta – Ackreditering med flexibel omfattning

Vad är det?

Ett sätt att relativt snabbt göra förändringar i sin ackreditering inom ett visst område, utan att först bli bedömd av Swedac. Swedac utför dock regelbundna tillsyner av alla ackrediterade organ, oavsett omfattning på ackrediteringen. Swedac har också bedömt att man har kompetensen att hantera flexibel omfattning.

Vem kan få det?

I nuläget gäller det företag och organisationer som kan visa att de lever upp till standardernas krav och som ofta behöver uppdatera sina metoder, exempelvis provningslaboratorier.

Hur får man det?

Läs mer på sidan Ackreditering med flexibel omfattning och undersök möjligheterna genom att kontakta Swedac, registrator@swedac.se.

Läs mer om ackreditering med flexibel omfattning i vår intervju med Åsa Claesson, specialistområdesexpert och bedömningsledare på Swedac: Flexibel ackreditering – vad är det och hur fungerar det?