Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter om kylenergimätare

Från och med 1 mars ska alla kylenergimätare som installeras hos fjärrkyleföretagens kunder uppfylla kraven i en ny föreskrift: STAFS 2024:1 om kylenergimätare. Detta berör tillverkare och företag som bedriver fjärrkyleverksamhet enligt fjärrkylelagen (2022:332).

Nya föreskrifter om kylenergimätare

Föreskriften är ett led i det svenska genomförandet av EU-direktiv 2018/2002/EU om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Tillverkare som producerar kylenergimätare och företagen som köper in kylenergimätare har nu ett krav på sig att tillverka och köpa in mätare som är korrekta och uppfyller de föreskrivna kraven.

– I princip har alla dessa företag redan mätare som uppfyller kraven, som handlar om att säkerställa tillförlitliga mätvärden. Skillnaden är att vi på Swedac nu kan agera om kraven inte uppfylls. Det ökar självklart mätvärdenas tillförlitlighet och i förlängningen kvaliteten på mätarna, säger Hin Lau, teknisk utredare på Swedac.

Läs hela föreskriften här.