Hoppa till innehållet

Nyheter

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

 • Nya MID-föreskrifter och mätinstrument som redan används

  Som Swedac tidigare informerat om gäller sedan den 20 april 2016 nya föreskrifter på mätinstrumentområdet, STAFS 2016:1 – STAFS 2016:12….

 • Swedac debatterar kvalitet i äldreomsorgen

  I Dagens Samhälle skriver Swedac tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, om hur kvaliteten inom svensk äldreomsorg kan förbättras.

 • Samtal inleds om obligatorisk ackreditering för kontroll av oljeavskiljare

  Behov av tydligare krav och ökad harmonisering ligger bakom ett möte i höst, som branschen initierat, om kontroll av oljeavskiljare.

 • Seminarium om marknadskontroll i Almedalen

  ”Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet” är rubriken på den paneldebatt som Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck deltar i torsdagen den 7 juli.

 • Fler förutsättningar på plats i arbetet med att införa redovisningscentraler för taxi

  Regeringen har beslutat om en förordning för redovisningscentraler för taxitrafik och Transportstyrelsen har därefter beslutat om fyra föreskrifter. Nu finns goda förutsättningar att klara den tidplan, som Skatteverket, Swedac och Transportstyrelsen tagit fram tillsammans.

 • Ny webbplats 27 juni

  Den 27 juni lanseras Swedacs nya webbplats. Ambitionen är att erbjuda en modernare och mer lättnavigerad webbplats än den tidigare. Det ska vara enkelt att hitta den information man söker, antingen via sökfunktionen eller via rubriker och menyer.

 • Stärkt kvalitet i rättsmedicinska obduktioner

  Högre rättssäkerhet när mord ska utredas blir det från och med i dag, då rättsmedicinska obduktioner kvalitetssäkras.

 • Statlig utredning om marknadskontroll

  Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska myndigheter som har marknadskontrollansvar, vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter de…

 • Swedac i Almedalen – Certifierad livskvalitet för äldre

  Certifiering av äldrevård kan bidra till kvalitetssäkrad och jämlik omsorg och spara kommunala resurser. Det säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck. Trots detta har ännu ingen svensk vårdgivare ansökt om att bli certifierad inom området.