Hoppa till innehållet
Nyheter

Riktlinjer för ackreditering under pandemin

På grund av den pågående pandemin måste planerade tillsyner ibland skjutas upp. Samtidigt är det viktigt för tilliten att Swedac och ackrediterade organ fortsätter att agera enligt de principer som ackrediteringssystemet grundar sig på. Nu finns riktlinjer för hur det ska gå till.

Riktlinjer för ackreditering under pandemin

Vad händer om så många hos ett ackrediterat organ är sjuka att Swedac inte kan göra tillsynen som planerat? Eller om ett ackrediterat organ saknar resurser för att åtgärda avvikelser inom angiven tid?

När tillgången till material och möjligheten att resa begränsas och verksamheter bedrivs med färre resurser innebär det utmaningar för Swedac och ackrediterade organ, som måste leverera och utföra sina tjänster. Swedac har därför sammanställt riktlinjer som beskriver hur myndigheten kommer att agera och vilka krav som ställs på ackrediterade organ under den pågående pandemin.

Riktlinjer om ackreditering och arbete utfört under ackreditering under Covid-19 pandemin är indelat i avsnitt; Samtliga ackrediterade organ, Ackrediterade certifierings-, verifierings- och valideringsorgan, Ackrediterade kontrollorgan samt Swedacs bedömningar. Under vart och ett finns tydliga instruktioner om de olika parternas ansvar och rättigheter i en speciell tid.

— Pandemin innebär svårigheter för oss alla. Swedac vill göra det så tydligt som möjligt hur man gör rätt, säger Peter Kronvall, kommunikationschef, Swedac.

Läs riktlinjerna här.