Hoppa till innehållet
Nyheter

Så skyddas ackrediteringen

Ackreditering är ett verktyg som främjar tilliten i samhället, skapar förutsättningar för handel och säkerställer trygghet.
Men trots de tydliga regelverken och återkommande kontrollerna förekommer det ibland felaktigheter och fusk. Då har Swedac befogenhet att agera för att skydda förtroendet.

Så skyddas ackrediteringen

Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll och certifiering.

För att upprätthålla det systemet ska inte företag eller organisationer felaktigt kunna hävda att de är ackrediterade.
– Förtroendet för ackreditering är så pass viktig att lagstiftarna gett Swedac möjligheten att utreda felaktigheterna och utdela sanktionsavgifter, säger Anette Arveståhl, chefsjurist på Swedac.

Anette Arveståhl, chefsjurist på Swedac.

Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på allvaret, ett företag som slutat vara ackrediterat men som inte tagit bort uppgiften från alla delar av sin hemsida straffas lindrigare än ett företag som upprepade gånger i sin marknadsföring felaktigt påstår att de är ackrediterade.
–Men det krävs inget uppsåt för att bli föremål för sanktionsavgift. Det ska helt enkelt inte vara fel, säger Arveståhl.

Ett skäl till att det är så viktigt att allt går rätt till är säkerheten. Vi ska kunna lita på att hissarna vi åker i är kontrollerade av företag som vet vad de sysslar med.

Men det finns fler skäl än så.
– Ackreditering möjliggör nationell och internationell handel, säger Anette Arveståhl. Och att vara ackrediterad ställer höga krav på en organisation. Om någon annan då försöker hoppa över de stegen och bara felaktigt utge sig för att vara ackrediterad, ja, då blir det inte konkurrens på lika villkor.

Då det handlar om internationella överenskommelser förekommer givetvis utbyte mellan länderna.
– Under förra året när pandemin var ett faktum fick vi varningar från andra att de såg en ökning av blufförsök i sina länder. Vi har inte sett det i lika stor grad här. Men till exempel har det kommit personlig skyddsutrustning till Sverige som stoppats vid gränsen på grund av falska certifikat.

Om man som vanlig medborgare eller kund funderar på om en organisation eller ett företag verkligen är ackrediterat kan man alltid gå in på swedac.se och söka i databasen över ackrediterade organisationer.

Om du misstänker att det förekommer fusk där någon felaktigt utger sig för att vara att vara ackrediterad eller inte lever upp till de krav som finns går det att framföra ett formellt klagomål till Swedac, exempelvis genom via den här länken. Observera att Swedac inte gör någon överprövning av den tekniska bedömning som har utförts och prövar inte heller till exempel frågor om ekonomisk ersättning.

Så kan du upptäcka falska certifikat

Illustration med två papper, det ena har ett kryss vid sig och det andra har en bock

Reglerna och kontrollerna som ligger bakom ett certifikat är många. Det är för att alla ska kunna lita på att ett utfärdat certifikat faktiskt håller vad det lovar.
Men det förekommer att aktörer försöker kringgå regelverken och skaffa sig otillåtet försprång genom att fabricera egna falska certifikat.
Så här kan du genomskåda deras metoder:

Ring upp utfärdaren av certifikatet.
Här är det viktigt att du INTE ringer numret som står på certifikatet. Om det rör sig om ett falskt certifikat kan nämligen även numret var falskt. Ta istället reda på numret utifrån dessa vägar:

Gäller det:
CE-märkta produkter som exempelvis personlig skyddsutrustning?
Då finns alla godkända anmälda organ på denna lista över anmälda organ i Sverige och Europa.

Andra certifikat?
Då kan du hitta alla som certifierar under ackreditering i Sverige i den här databasen på swedac.se