Hoppa till innehållet
Nyheter

Storbritannien ändrar deadline för när CE-märkningen måste ersättas av UKCA-märkning

Tidsfristen för när företag måste ersätta CE-märkningen med UKCA-märket har förlängts.

Enligt tidigare bestämmelser skulle det inte längre vara godkänt att efter årsskiftet ha en CE-märkning på en produkt som görs tillgänglig i Storbritannien. Denna deadline har nu förskjutits två år fram i tiden, vilket innebär att du kan fortsätta att använda CE-märkningen för den brittiska marknaden fram till den 31 december 2024. Då en produkt ska placeras på den brittiska marknaden behöver den alltså inte märkas om eller certifieras enligt UKCA-kraven om den redan är CE-märkt.

Du hittar mer information om UKCA här och på Marknadskontrollrådets webbplats.