Hoppa till innehållet
Nyheter

Storbritannien ändrar deadline för när CE-märkningen måste ersättas av UKCA-märkning

Tidsfristen för när företag måste ersätta CE-märkningen med UKCA-märket har förlängts.

Storbritannien ändrar deadline för när CE-märkningen måste ersättas av UKCA-märkning

 

Enligt tidigare bestämmelser skulle det inte längre vara godkänt att efter 31 december 2024 ha en CE-märkning på en produkt som görs tillgänglig i Storbritannien. Denna tidsfrist har nu ändrats för vissa produkter för vilka CE-märkning kan användas under obestämd tid även efter den 31 december 2024.

Läs mer här om vad som gäller för olika produkter. Placing manufactured products on the market in Great Britain.

Du hittar mer information om brexit och UKCA här och på Marknadskontrollrådets webbplats.