Hoppa till innehållet
Nyheter

Sverige först i Europa med möjlighet till certifiering enligt SERMI

Idag har de första kontrollorganen för regelverket SERMI ackrediterats av Swedac.
Det innebär att Sverige är första land i Europa med ackrediterade kontrollorgan för SERMI. Regelverket ska säkerställa att oberoende fordonsverkstäder får tillgång till säkerhetsrelaterad data från tillverkarna vid service och underhåll.

Ljuslyktan på en bil syns genom EU-falggan

SERMI är en organisation som har till uppgift att utveckla och driva ett EU-regelverk för hur oberoende verkstäder för fordonsservice ska få tillgång till säkerhetsrelaterad data som används vid reparationer och underhåll. Organisationen drivs gemensamt av fordonstillverkare och företrädare för oberoende verkstäder.

Det regelverk som SERMI har tagit fram börjar gälla inom EU den 1 augusti och ska implementeras genom medlemsländernas ackrediteringsorgan, däribland Swedac. Swedac ackrediterar kontrollorgan, det vill säga företag eller andra organisationer som vill kunna certifiera fordonsverkstäder enligt SERMI.

Nu är de första svenska kontrollorganen ackrediterade, vilket gör det möjligt för svenska fordonsverksäder att kunna bli certifierade – en möjlighet som ännu inte finns i något annat europeiskt land.
– Det är alltid roligt att kunna ackreditera inom nya områden. Det känns särskilt bra att vi lyckats hålla tidplanen och att systemet finns på plats när det börjar gälla 1 augusti till nytta för en hel bransch och fordonsägare, säger Christofer Erlandsson, chef enheten för fordon och kontroll.

Läs frågor och svar om Swedacs roll i arbetet med SERMI.