Hoppa till innehållet
Nyheter

Frågor och svar om Swedacs roll i arbetet med SERMI

SERMI är en organisation som har till uppgift att utveckla och driva ett EU-regelverk för hur oberoende verkstäder för fordonsservice ska få tillgång till säkerhetsrelaterad data som används vid reparationer och underhåll. Organisationen drivs gemensamt av fordonstillverkare och företrädare för oberoende verkstäder.

Det regelverk som SERMI tar fram ska sedan implementeras genom medlemsländernas ackrediteringsorgan, däribland Swedac. Regelverket gäller från 1 oktober 2023 i Sverige. Med anledning av detta har vi här samlat de vanligaste frågorna om SERMI.

1. Vad är Swedacs roll i arbetet med SERMI?
Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Syftet med ackreditering är att säkerställa att de kontrollföretag som utför certifiering, validering, verifiering, kalibrering, kontroll och provning gör det med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö. Ackrediteringen innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Swedac ackrediterar inom många områden, till exempel inom hälso- och sjukvård, anläggningar, miljö och livsmedel, industri, fordon och certifiering.
Genom de ackrediteringar som Swedac genomför av kontrollföretag, säkras kompetens för hantering av SERMI hos kontrollföretaget.

2. Vem kan ackrediteras för SERMI?
Det företag som har för avsikt att ackreditera sig för en uppgift ansöker själv om detta hos Swedac. Därefter prövar SWEDAC kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt den standard som ackrediteringen gäller för. Företag, verksamheter eller organisationer (exempelvis bolag, enskilda firmor, myndigheter, kommuner och regioner) kan ackrediteras av Swedac. När alla krav är uppfyllda fattar Swedac beslut om ackreditering. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att den ackrediterade fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering. Du kan läsa mer om kraven för ackreditering på sidan Ämnesområden – SERMI.

3. Hur långt har Swedac kommit i arbetet med SERMI?
Swedac har idag ackrediterat fem kontrollföretag för SERMI. SERMI-regelverket är ännu under utveckling. Swedac följer utvecklingen noggrant och vi håller oss till de rekommendationer som den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, European cooperation for accreditetion, EA, ger. På SERMI:s hemsida, kan du ta del av den senaste utvecklingen.

4. Hur kommer eventuell förekomst i belastningsregistret att påverka möjligheterna att bli SERMI-ackrediterad? För verkstaden/företaget? För den enskilda teknikern?
27 oktober uppdaterades SERMIs sanktionerade tolkningar. Tolkningen avseende förekomst i belastningsregistret ska styrkas med utdrag för arbete med försäkringsdistribution.

5. Hur länge kommer en verkstads eller serviceteknikers SERMI-certifiering att gälla?
De ackrediterade kontrollföretagens certifieringar gäller verkstäder och utsedda tekniker som en enhet. Verkstäderna ska se till att servicetekniker har rätt behörighet och kompetens, för att verkstaden ska kunna fortsätta vara certifierad. Men serviceteknikern är inte personligen certifierad av det ackrediterade kontrollorganet. Certifieringen kommer att gälla i maximalt 5 år, med stickprovskontroller under den tiden.

6. Hur kan kontrollföretag och verkstäder förbereda sig för SERMI på bästa sätt?
För företag, verksamheter eller organisationer som vill ansöka om ackreditering som kontrollorgan för SERMI är det bästa att börja sätta sig in i kraven för ackreditering, samt i SERMIs regelverk. Det finns även information på Swedacs webb om ackreditering och ackrediteringsprocessen: Så funkar ackreditering.

För verkstäder som vill certifiera sig för SERMI kontakta något av de kontrollorgan som är ackrediterade för SERMI. Dessa går att finna via Swedacs hemsida. Ackrediterade för SERMI

7. Hur gör man för att ansöka om ackreditering för SERMI?
Swedac behandlar som nämnts enbart ansökningar för den juridiska person som önskar bli kontrollföretag. Ansökan görs här: Ansök om ackreditering.

Nu när det finns ackrediterade kontrollorgan för SERMI så kan de börja genomföra certifieringar av verkstäder och deras utsedda tekniker.

På grund av nytt regelverk som är under utveckling kommer sidan att uppdateras löpande.