Hoppa till innehållet
Nyheter

Sveriges vattenleverantörer har sina mätare under kontroll

Den senaste enkäten till Sveriges 274 vattenleverantörer besvarades av samtliga och visade att de har god koll på landets 1,6 miljoner mätare.
— Det var en glad överraskning att så många mätare klarar kraven i våra föreskrifter, säger Hin Lau, avdelningen för reglerad mätteknik, Swedac.

Sveriges vattenleverantörer har sina mätare under kontroll

I stort sett i vartenda hus i Sverige där människor bor finns det en vattenmätare som mäter hur mycket vatten som förbrukas. För att mätningen, och därmed debiteringen, ska bli korrekt kontrolleras mätarna regelbundet och ska enligt reglerna bytas ut efter fem eller tio år (beroende på sort). Föreskriften bestämmer också hur de nedtagna mätarna ska genomgå återkommande kontroll och mätarrevision för att sedan på nytt fås sättas upp igen.

Swedac har genom åren med olika intervall skickat ut en tillsynsenkät till vattenleverantörerna för att undersöka hur väl de följer myndighetens föreskrift STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Sedan 2019 skickas tillsynsenkäten ut varje år.

I enkäten ska vattenleverantörerna besvara frågor om hur väl man uppfyller Swedacs föreskrifter och vad man möter för svårigheter i sin dagliga mätverksamhet.

Man i glasögon kollar åt höger
Hin Lau, avdelningen för reglerad mätteknik.

— Tanken är att det blir en form av självkontroll, säger Hin Lau. Om vattenleverantörerna regelbundet besvarar enkäten innebär det att de påminns om reglerna och får bättre inblick i sin egen mätverksamhet. Resultaten från enkäten kommer också tjäna som underlag till 2020 års tillsyn av vattenmätare.

Enkäten innebär att Swedac efterhand kommer att få mer kontinuerliga rapporter om läget runt om i landet samt koll på hur individuella vattenleverantörer lever upp till myndighetens föreskrifter.

— Det blir lättare för oss att följa upp, om vi exempelvis ser att vissa bolag alltid ligger efter med mätarnedtagning kan vi göra en utökad tillsyn i form av ett tillsynsbesök och se vad som ligger bakom problemet, säger Hin Lau.

Resultaten från 2019 års tillsynsenkät gällande mätarna för mätning av hushållsförbrukning av vatten i Sverige får anses vara bra. Övervägande delen, runt 95 procent, av alla vattenmätare som är i drift håller sig inom den tillåtna utesittningstiden. Majoriteten av vattenleverantörerna har en god förståelse för vilka vattenmätare som får användas och hur de ska hanteras efter nedtagning.

Vill du veta mer? Läs här: Tillsynsenkät av vattenleverantörers vattenmätarhantering