Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs roll i besiktning av motorfordon

För tio år sedan förändrades besiktningen av motorfordon i Sverige. Tidigare hade AB Svensk Bilprovning monopol, i dag utförs besiktningar av ackrediterade företag. Nu ska systemet granskas av Riksrevisionen. Det här är Swedacs roll för besiktning av motorfordon.

Swedacs roll i besiktning av motorfordon

Riksrevisionen gör sin granskning för att skapa kunskap om hur omregleringen av bilbesiktningen i Sverige har fallit ut i sin helhet.
Här berättar Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac, om Swedacs roll i besiktning av motorfordon.

Porträtt på Michael Johansson
Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.

Hur många besiktningsföretag finns i Sverige i dag?
I Sverige i dag finns 10 besiktningsföretag som har 559 besiktningsstationer. Företagen är ackrediterade av Swedac.

Vilken är Swedacs roll i förhållande till dem?
Vår roll är att kompetensbedöma besiktningsorganen. Att de har den kompetens som de behöver ha för att uppfylla standardens och Transportstyrelsen regelverk. Det innebär att Swedac som oberoende och extern part har bekräftat att de kan utföra besiktningarna enligt gällande standard och föreskrifter.

Både Transportstyrelsen och Swedac är involverade i besiktning av motorfordon. Vem gör vad?
Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet. Det vill säga de sätter regelverket. Swedacs roll är att ackreditera, det vill säga kompetensbekräfta, besiktningsföretagen enligt föreskrifterna.

Omregleringen gjordes för tio år sedan. Vad har förändrats hos Swedac under det decennium som passerat?
Swedac gör fler kontroller i dag jämfört med förr. Före omregleringen 2010 när enbart Svensk Bilprovning fick utföra besiktningar besökte Swedac omkring 10-20 stationer per år. I dag görs mellan 220-250 besök på stationerna årligen. Vi arbetar också mer digitalt där våra granskningar hanteras i digitala system. För tio år sedan arbetade vi fortfarande en hel del med fysiska papper.

Vilken är Swedacs roll i Riksrevisionens granskning?
Riksrevisionens uppgift är att granska statlig verksamhet. I den här processen är vi som myndighet behjälplig med information och kunskap om hur besiktning av motorfordon fungera i Sverige i dag.

Läs mer om fordonsbesiktning