Hoppa till innehållet
Nyheter

Tillförlitlig radonmätning

Att utsättas för höga halter radon i sitt boende ökar risken för lungcancer. Radon är både osynligt och luktfritt – det enda sättet att upptäcka radon är att mäta halterna. Vid en radonhalt högre än 200 bequerel bör byggnaden saneras.

Rött hus i skog

I privatbostäder är det fastighetsägaren som är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas. I flerbostadshus och allmänna lokaler är det den som har rådighet över fastigheten som ska utföra mätningar och se till att radonhalten hålls så låg som möjligt och rimligt.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har det operativa tillsynsansvaret och kan förelägga om att mätning eller åtgärd ska göras. I vissa fall kan det finnas resultat av genomförda radonmätningar hos din kommun. Om du vill ta reda på resultat från tidigare radonmätningar, kontakta kommunens miljökontor.

För att säkerställa att mätningen sker enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisning kan man vända sig till ett ackrediterat laboratorium för att beställa hem dosor inför din mätning.

 

De företag som i dagsläget är granskade och godkända av Swedac för att följa dessa anvisningar är:
Eurofins Radon Testing Sweden AB
Radonova Laboratories AB
Radonanalys GJAB

 

Relaterat