Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Bränslemätare

För att säkerställa att den som tankar sin bil kan vara säker på att få och betala för rätt mängd bränsle används anmälda organ och ackrediterade kontrollorgan för att säkerställa att bränslemätaren fungerar som tänkt.

hand som håller i en bränslepump

Aktuella ackrediteringsordningar ska säkerställa att bland annat bränslepumpar ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt.

Regelverket riktar sig särskilt till den som säljer bränsle till enskild konsument för uppvärmning eller för drivmedel. Sådana företag ska se till att använda utrustning som uppfyller föreskrivna krav och också se till att mätutrustningen fortsättningsvis mäter rätt genom att låta genomföra återkommande kontroll.

För att avgöra om en mätutrustning uppfyller föreskrivna krav vid marknadstillträde ska tillverkare eller importör anlita ett anmält organ i godkännandeprocessen för sin utrustning. På liknande sätt ska en verksamhetsutövare anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av utrustning i drift.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av bränslemätare i drift och ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 7 – Hållbar energi för alla.

 

 

 

 

 

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU), se länk nedan.