Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Färdskrivare

I en färdskrivare registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Färdskrivare

Alla fordon som omfattas av regler för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare. Vilka fordon det gäller regleras i Rådets förordningar (EEG) nr 3821/85, (EU) nr 165/2014 samt genomförandeförordning (EU) 2016/799.

Tre typer av färdskrivare

Det finns tre typer av färdskrivare; analoga, digitala 1B och smarta färdskrivare 1C.

  • Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj 2006.
  • Digital färdskrivare 1B, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj 2006.
  • Smart färdskrivare 1C, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den smarta färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 15 juni 2019. Några av förändringarna i de smarta färdskrivarna 1C jämfört med de digitala färdskrivarna 1B är bl. a. Rörelsesensorn har ett förstärkt skydd mot manipulation. Positionering med GNSS (Global Navigation Satellite System), fordonsenheten lagrar position var 3:e körtimme samt vid urtag av förarkort. Fjärravläsning med DSRC (Dedicated Short Range Communication), möjlighet för kontrollpersonal att avläsa begränsade och lagrade uppgifter i fordonsenheten från distans. Plomberingar till färdskrivarsystemen skall vara tillverkade av certifierade företag.

Installation och periodisk kontroll

Ett av kraven är att en ackrediterad verkstad ska installera och plombera färdskrivaren innan fordonet används för transport på väg. Kraven omfattas av bestämmelserna i EG förordning nr 561/2006.

För att fortsatt uppfylla kraven ska en ackrediterad verkstad utföra en periodisk kontroll av färdskrivaren. Kontrollmetoder anges av tillverkare eller deras representanter. Periodisk kontroll skall utföras senast 24 månader från föregående kontroll. Från och med 1 november 2017 ska en ackrediterad verkstad som utför färdskrivarkontroller också utföra och dokumentera en kontroll av hastighetsregulatorns funktion. Detta ska ske i samband med den periodiska färdskrivarkontrollen när W- och K-tal justeras. För detta krävs utökad ackreditering.

Intyg om icke nerladdningsbar data

Information från Transportstyrelsen om ny färdskrivare

Nyhetsbrev 2018 – Färdskrivare

Information om verkstadskort för den smarta färdskrivaren

 

Information till den som vill bli ackrediterat kontrollorgan

Swedac ackrediterar kontrollorgan för färdskrivare enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:3. Vid ackreditering och tillsyn av verkstäder efter den 1 november 2017 kommer Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2017:84 också att ingå vid bedömningen.