Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Gasmätare

Anmälda organ används för att godkänna gasmätare.

Gasmätare

En gasmätare är ett mätinstrument som mäter bränslegasmängd – volym eller massa – vid leverans av gas till fastigheter.

Det finns inga tvingande regler för gasmätare i användning. Det innebär att en gasleverantör inte behöver använda mätare som uppfyller specifika krav. Regelverket riktar sig därför främst till dem som tillverkar, importerar och distribuerar gasmätare.

Tillverkaren eller importören ska låta ett anmält organ kontrollera och godkänna utrustningen innan den släpps ut på marknaden

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU) se länk nedan.