Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Gödselprodukter

Gödsel spelar en stor roll i jordbruket. Sedan 2022 tillämpas det gemensamma regler för gödsel som säljs i EU.

Gödselprodukter

Regelverket för EU-gödselprodukter omfattar organiska och oorganiska gödselmedel samt andra produktfunktionskategorier som kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, hämmare och växtbiostimulanter.
EU-förordningen 2019/1009 innehåller bland annat regler kring den CE-märkning som krävs för att det ska kallas EU-gödselprodukt.
Förordningen hindrar inte att icke-harmoniserade gödningsmedelsprodukter tillhandahålls enligt nationella regler. I Sverige finns till exempel en regel om högsta tillåtna kadmiumhalt i mineralgödselmedel i förhållande till fosforhalten.

Swedac ackrediterar anmälda organ som kontrollorgan och certifieringsorgan för produkter inom området.