Hoppa till innehållet
Ämnesområden

GEP, Organ som utför fältförsök avseende växtodling

Good Experimental Practice står för God försökssed och brukar förkortas GEP.

GEP, Organ som utför fältförsök avseende växtodling

GEP reglerar hur man ska använda bekämpningsmedel vid försöksodling så att inga farliga kemikalier sprids i naturen. Försöken ska planeras, utföras och rapporteras på ett väl dokumenterat sätt.

En GEP-verksamhet arbetar med effektivitetsstudier i enlighet med växtskyddsmedelsdirektivet och standarder inom området. Standarderna har tagits fram av European and Mediterranean Plant Protection Organization. En GEP-verksamhet ska vara ackrediterad av Swedac enligt svenskt regelverk.

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackrediteringen sker mot den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025. Swedac ställer krav på bland annat personal, metoder och utrustning samt mätningarnas spårbarhet.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.