Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Fältförsök avseende växtodling (GEP)

Good Experimental Practice står för God försökssed och brukar förkortas GEP.

Fältförsök avseende växtodling (GEP)

GEP reglerar hur man ska använda bekämpningsmedel vid försöksodling så att inga farliga kemikalier sprids i naturen. Försöken ska planeras, utföras och rapporteras på ett väl dokumenterat sätt.

En GEP-verksamhet arbetar med effektivitetsstudier i enlighet med växtskyddsmedelsdirektivet och standarder inom området. Standarderna har tagits fram av EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).
En GEP-verksamhet ska vara ackrediterad av Swedac enligt svenskt regelverk.

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackrediteringen sker mot den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025. Swedac ställer krav på bland annat personal, metoder och utrustning samt mätningarnas spårbarhet.