Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Kärntekniska anläggningar

Kärnkraft står för en stor del av svensk elproduktion och regleras av höga krav på säkerhet. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, reglerar och föreskriver om krav för att driva kärnkraftverk i Sverige.

Kärntekniska anläggningar

I Sverige finns det idag tio reaktorer fördelade på tre anläggningar; Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

För vissa delar av verksamheten måste tillståndshavaren, den som äger och driver kärnkraftverket, anlita ackrediterade organ för att säkerställa att arbetet utförs på ett sätt som uppfyller de hårda säkerhetskraven. Kontroller och provning kan ske i samband med konstruktion, tillverkning, installation, ombyggnad och som en del i den återkommande kontrollen av anläggningen.

Begreppet kärnkraft omfattar all verksamhet som på något sätt hanterar kärnämnen och kärnavfall, utöver drift av kärnkraftverk även till exempel anläggningar för mellanlagring och slutförvaring av kärnbränsle.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som genomför kontroller inom kärnkraftsområdet. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Swedac ackrediterar även de laboratorier som genomför oförstörande eller förstörande provning inom kärnkraftsområdet. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17025.