Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Svetsar och konstruktioner av metalliska material

Svetsning är fogningsteknik som används på många områden i samhället. Det är av vikt att kvalitetssäkra svetsen i ett tidigt skede då tillkommande provningar, kan vara förstörande eller oförstörande, kan vara såväl omfattande som kostsamma.

Svetsar och konstruktioner av metalliska material

Det finns ett flertal tillfällen då kvaliteteten på svetsar är särskilt viktig – det kan gälla exempelvis svetsning av tryckkärl, bärande stålkonstruktioner samt spårbunden trafik.

Svetsning har en relativt lång historia av att kvalificera både själva svetsaren och de processer och procedurer som används vid svetsningen och för att kvalitetssäkra slutprodukten genom exempelvis oförstörande provning samt styrning av processer.

Personcertifiering

Vid kvalificering av svetsare, läggs tonvikten på svetsarens förmåga att hantera svetsutrustningen utifrån beskrivna parametrar och därigenom producera en svets av acceptabel kvalitet.

För personal inom oförstörande provning tillämpas standarden SS-EN ISO 9712 vilken specificerar kompetenskraven för de olika provningsmetoderna.

Procedurkvalificering

Ett kontrollorgan bekräftar beskrivet arbetssätt för svetsaren för att säkerställa erforderlig kvalité på färdig svets.

Lednings-och processcertifieringssystem

Två av kontrollformerna som används för att kvalitetssäkra processerna är certifiering av ledningssystem respektive certifiering av produkter/processer.
Här tillämpas olika standardiserade tillvägagångssätt, till exempel ISO 3834-serien. Denna serie anger kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material, både för verkstäder och för installationsarbete i fält för olika typer av nivå på krav.