Hoppa till innehållet
Nyheter

Covidbevis och ackreditering – vanliga frågor och svar

Swedac får just nu många frågor kopplade till EU:s digitala covidbevis. E-hälsomyndigheten har huvudansvar för bevisen medan Swedac kan erbjuda information om ackreditering och medicinska laboratorier. Här listas på vilket sätt privatpersoner och företag kan söka information hos Swedac.

Covidbevis och ackreditering – vanliga frågor och svar

Från och med 1 juli ska EU:s digitala covidbevis börja gälla. Dokumentet hette i sin tidigare form Gröna beviset och är ett intyg på att en individ är vaccinerad mot covid-19. Det nya intyget ska framöver också kunna innehålla information om att en person har haft covid-19 under det senaste halvåret, eller har tagit ett PCR-test de senaste 48-72 timmarna, med negativt resultat.

Det är e-hälsomyndigheten som har huvudansvar för covidbevisen i Sverige.
Via myndighetens webbplats finns en guide till hur bevisen utfärdas.
Från och med 1 juli öppnar webbplatsen covidbevis.se där vaccinationsbevis kan hämtas.

Under den senaste tiden har Swedac fått frågor om bevisen, även om myndigheten inte har någon formell uppgift kopplad till dem. Frågorna kommer bland annat från privatpersoner som söker information om hur äktheten i bevisen kan verifieras. Samtalen sker inte sällan i stressade lägen, från flygplatser där resenärer försöker orientera sig i den nya situation som råder.
– Situationen är ny för alla och vi förstår att privatpersoner provar alla vägar att få information. Vi på Swedac kan generellt sett inte besvara frågor om covidbevisen, det är e-hälsomyndigheten som har huvudansvaret och vårt råd är att höra av sig till den myndigheten, säger Helen Nyman, enhetshef för miljö och hälsa på Swedac.

Helen Nymans enhet arbetar bland annat med ackreditering av medicinska laboratorier och det är troligen den uppgiften som gör att privatpersoner hör av sig till myndigheten.
– Vi kan serva med information om vilka laboratorier som är ackrediterade. Men det är i regel inte de uppgifterna som en privatperson har behov av, säger Helen Nyman.

Hon menar att frågorna från privatpersoner till Swedac troligen minskar i takt med att covidbevisen blir mer etablerade. Däremot kan frågorna från laboratorier och företag som söker information om ackreditering kopplad till covidbevis komma att öka.
– Vi ser redan nu att fler hör av sig. Det är viktigt att säga att det inte krävs någon ackreditering för ett laboratorium som utför prover av covidtest. Men många laboratorier väljer ändå att ackreditera sig eftersom det ses som ett kvalitetsintyg. Pandemin har understrukit behovet av tillförlitliga provsvar och det behovet är fortsatt stort, säger Helen Nyman.

1. Har Swedac något ansvar för EU:s covidbevis?
Nej, Swedac har inte något formellt ansvar. Det är framför allt e-hälsomyndigheten som har ansvar för hanteringen av EU:s covidbevis i Sverige. De har alla frågor och svar som gäller hur covidbevisen utfärdas, vilka krav som finns på dokumentation och liknande frågor.

2. Vad kan Swedac informera om?
Swedac har information om vilka medicinska laboratorier som är ackrediterade i Sverige. Ta kontakt med Swedacs växel för att kopplas till rätt person. Tel: 0771 – 99 09 00

3. Vi är ett företag som är intresserade av ackreditering kopplat till covidbevis. Var hittar vi mer information?
Specifik information om ackreditering och medicinska laboratorier finns här, inklusive alla de krav-och vägledningsdokument som är kopplade till området.

Allmän information om hur ackreditering fungerar; exempelvis vad ackreditering bidrar med i samhället, möjligheter med ackreditering och steg-för-steg-guide till verksamheter som ska ackrediteras, finns i ett guide-material här.