Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny föreskrift om mätsystem för mätning av överförd el

Swedac har idag publicerat STAFS 2019:2, ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el.

Ändringarna gäller de mätare som används i koncessionspliktiga nät.

För att säkerställa att den som producerar energi får ersättning för sin produktion förtydligar Swedac bestämmelsen om vilken mätmetod som ska användas i de mätpunkter där det förekommer både inmatning och uttag.
Av förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) framgår att en elmätare ska kunna ”mäta och registrera den totala aktiva energin för uttag och inmatning av el”. Syftet med detta funktionskrav är bl.a. att underlätta installation av förnybar produktion i anläggningar som både producerar och tar ut energi i en anslutningspunkt och innebär att elmätaren ska kunna mäta energiflödet i båda riktningarna.

Enligt mätförordningen ska mätutrustningen senast vid ingången av 2025 kunna registrera mängden överförd aktiv energi varje kvart. Detta medför en ändring av STAFS 2009:8 där alla mätare nu får samma krav avseende tidsavvikelse, 7 sekunder istället för tidigare 60 sekunder. Vidare ska mätvärdets energiupplösning vara 1 Wh för mätare som används för direktmätning.

STAFS 2019:2

Swedacs pressmeddelande

Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats