Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs uppdaterade föreskrifter för elmätare – bakgrunden till förändringen

Nyligen publicerade Swedac uppdaterade föreskrifter för elmätare, STAFS 2022:8 och STAFS 2022:9. Här sammanfattar en av myndighetens utredare bakgrunden till uppdateringen och vägen framåt.

Swedacs uppdaterade föreskrifter för elmätare – bakgrunden till förändringen

De färska föreskrifterna påverkar de företag som kontrollerar elmätare, och deras kunder, elnätsföretagen. De färska föreskrifterna STAFS 2022:8 och 2022:9 ersätter tre tidigare föreskrifter. Det är STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi, STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el och STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi som nu ersätts.

Thomas Franzén, utredare på Swedac sammanfattar uppdateringen:

Varför görs den här uppdateringen?
– Det handlar framför allt om att göra föreskrifterna tydligare. I de tidigare föreskrifterna fanns möjlighet att göra tolkningar. Rent konkret är uppdateringarna framför allt kopplade till mätsystem och elförsörjning inom industrin. Med de uppdaterade föreskrifterna ska det bli enklare för kontrollorganen att göra bedömningar på ett enhetligt sätt. För bedömning av mindre mätare, de som sitter i hushållen runt om i landet, är förändringen väldigt liten. Det rör sig om detaljer, att 63-amperesregln är slopad och att Swedac har infört ytterligare en provpunkt för kontrollorganen.

Kontrollorgan får bättre möjlighet att arbeta mer enhetligt, hur då?
– De nya föreskrifterna är tydligare. Tidigare har branschorganisationer som exempelvis Energiföretagen Sverige tagit fram handböcker där tolkningar av kraven har ingått, som ett stöd. Nu ska det vara enklare att ta stöd i direkt i föreskriften. En effekt för nätägarna är att de i högre grad ska kunna lita på att kontrollerna utförs på samma sätt oavsett kontrollorgan.

De färska föreskrifterna träder i kraft vid olika tidpunkter – varför?
– Det hänger ihop med att alla elmätare för hushåll i hela landet är på väg att bytas ut. Skiftet ska vara klart till 1 januari 2025. I samband med det börjar också Swedacs föreskrifter som berör de nya mätarna att gälla. Så det är av praktiska skäl, de krav som kan införas 1 januari 2023 börjar gälla då, medan de krav som berör de nya mätarna införs 1 januari 2025 när skiftet är genomfört.

Här finns STAFS 2022:8 och 2022:9
STAFS 2022:8 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätare för aktiv elenergi.
Träder i kraft den 1 januari 2023.

STAFS 2022:9 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el.
Träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 2 kap. 3 och 7 §§ och i övrigt den 1 januari 2023.