Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, kan även kallas elektromagnetisk förenlighet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet handlar om att det ska vara möjligt att använda olika slags elektrisk utrustning samtidigt utan att de påverkar varandra negativt.

EMC är alltså ett tillstånd där flera elektriska apparater eller fasta installationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man kan ställa på en produkt. Kravet på elektromagnetisk kompatibilitet är reglerat i lag, förordning och föreskrift.

EMC har sedan länge kopplats samman med radiostörningar. Men störningar uppstår inte bara i luften utan även i ledningar och är antingen emitterade eller instrålade från elektrisk utrustning. God spänningskvalitet i elnäten är ett medel för att ansluten elektrisk utrustning ska fungera utan störningar.

Swedac ackrediterar företag som prövar EMC-egenskaper för elektrisk utrustning enligt standard och ackrediterar anmälda organ enligt EU:s produktregler för EMC-direktiv.

Elsäkerhetsverket föreskriver och fastställer genomförandet av gällande direktiv.