Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Radio- och telekommunikationsutrustning

Den som sätter radio- eller telekommunikationsutrustning på marknaden i Sverige ansvarar för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radioutrustning är alla sorters radiosändare och radiomottagare. Radiosändare finns exempelvis i kommunikationsradio, trådlösa hörlurar, radiostyrda leksaker, inbrottslarm och trygghetslarm.

Mottagare som bara används för att ta emot rundradio- och tv-sändningar omfattas inte av reglerna för radioutrustning.

Telekommunikationsapparater som ansluts till allmänt telenät som telefoner, telefonsvarare, nummerpresentatörer, telefax och modem kallas teleterminalutrustning. Mobiltelefoner kan vara både radio- och teleterminalutrustning.

Utöver tekniska och administrativa krav, ska utrustningen också uppfylla väsentliga egenskapskrav, vilket en CE-märkning ska intyga.

Swedac ackrediterar företag som provar olika typer av radioparametrar för radio- och telekommunikationsutrustning enligt standard, samt ackrediterar anmälda organ enligt EU:s produktregler för radioutrustning.

Post- och Telestyrelsen föreskriver om och fastställer genomförandet av direktiven för radioutrustning.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.