Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Radio- och teleterminalutrustning

Den som sätter radio- eller telekommunikationsutrustning på marknaden i Sverige ansvarar för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radio- och teleterminalutrustning

Radioutrustning är alla sorters radiosändare och radiomottagare. Radiosändare finns exempelvis i kommunikationsradio, trådlösa hörlurar, radiostyrda leksaker, inbrottslarm och trygghetslarm.

Mottagare som bara används för att ta emot rundradio- och tv-sändningar omfattas inte av reglerna för radioutrustning.

Telekommunikationsapparater som ansluts till allmänt telenät som telefoner, telefonsvarare, nummerpresentatörer, telefax och modem kallas teleterminalutrustning. Mobiltelefoner kan vara både radio- och teleterminalutrustning.

Utöver tekniska och administrativa krav, ska utrustningen också uppfylla väsentliga egenskapskrav, vilket en CE-märkning ska intyga.

Swedac ackrediterar företag som provar olika typer av radioparametrar för radio- och telekommunikationsutrustning enligt standard, samt ackrediterar anmälda organ enligt EU:s produktregler för radioutrustning.

Post- och Telestyrelsen föreskriver om och fastställer genomförandet av direktiven för radioutrustning.