Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Maskinsäkerhet

EU:s maskindirektiv gäller för maskiner och säkerhetskomponenter. Maskiner ska CE-märkas, vilket innebär att en tillverkare intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

För vissa maskiner ska ett anmält organ anlitas innan CE-märkning. Vilka maskiner som omfattas av detta framgår av direktivet. Om maskinen kan tillverkas helt enligt harmoniserad standard finns dock ett förenklat förfarande.

Ett anmält organ är en oberoende organisation som bekräftar genom bland annat EG-typkontroll att maskinen uppfyller kraven i direktivet. Swedac ansvarar för kompetensbedömning av anmälda organ och även anmälan till EU-kommissionen. Kompetensbedömningen görs genom ackreditering.

Arbetsmiljöverket ansvarar för reglerna kring maskiner.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.