Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Medicinsk provning

Laboratorier är en grund för en god sjukvård och det är viktigt att analyser på laboratorier genomförs på ett korrekt sätt. Om laboratorier har ordning och reda i verksamheten minskar risken för att göra fel och man får tillförlitliga resultat.

Medicinsk provning

Swedac ackrediterar medicinska laboratorier. Genom ackreditering säkerställs att de prover som lämnas hanteras och analyseras på samma sätt, oavsett var i landet laboratoriet finns, om det är stort eller litet, privat eller offentligt. Ackrediteringen innebär att arbetet på laboratorierna utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

SS-EN ISO 15189 anger krav på kvalitet och kompetens i medicinska laboratorier. Det medicinska laboratoriet är viktigt för patientvården eftersom beslut om patientbehandling fattas utifrån laboratorieresultat. Standarden är utformad för att säkerställa den höga kvaliteten på laboratorietester och för att främja förtroendet för resultaten som genereras av medicinska laboratorier.

SS-EN ISO 15189 ger en struktur som gör det möjligt för medicinska laboratorier att konsekvent utveckla sina kvalitetsledningssystem och bedöma sin egen kompetens.