Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Värmeenergimätare

För att säkerställa att värmeenergimätare fungerar som tänkt används anmälda organ och ackrediterade kontrollorgan.

Värmeenergimätare

En värmeenergimätare ska ge pålitliga mätresultat, så att konsumenten betalar för rätt mängd energi.

Regelverket ska säkerställa att värmeenergimätare ger noggranna och pålitliga mätvärden så att betalningen för den uppmätta energin blir korrekt. Värmeenergimätarna ska uppfylla föreskrivna krav när de tas i bruk. De ansvariga fjärrvärmeföretagen ska ta reda på om mätarna fungerar genom att genomföra återkommande kontroller.

Tillverkaren eller importören ska låta ett anmält organ kontrollera och godkänna mätutrustningen innan den släpps ut på marknaden. På samma sätt ska en fjärrvärmeleverantör anlita ett ackrediterat kontrollorgan för att kontrollera mätare i drift.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av värmeenergimätare i drift samt ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU), se länk nedan.