Hoppa till innehållet
Nyheter

Information med anledning av coronaviruset – covid-19

Swedac följer löpande utvecklingen med anledning av virusspridningen och gör fortlöpande en bedömning av läget och behov av åtgärder. I syfte att motverka smittspridning ställer vi om vårt arbetssätt. Allt arbete som kan utföras på distans utan att äventyra samhällskritiska funktioner, ska också göra det.

Information med anledning av coronaviruset – covid-19

Myndigheten följer i första hand Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Regeringens rekommendationer.
Swedac har nu två prioriterade uppgifter:

  • Vi ska bidra till att samhället kan upprätthålla viktiga funktioner och hållas igång genom att fortsätta eftersträva att upprätthålla vår verksamhet.
  • Vi ska bidra till att minska smittspridning och skydda riskgrupper.

Myndigheten har extra beredskap för att stötta verksamheter som har behov av att komma i kontakt med Swedac. Swedac har en jourtelefon som är öppen efter kontorstid.
Jourtelefon från kl 16.30:
Telefon: 0771-99 08 00
Övriga kontaktvägar till Swedac här.

Myndigheten har också höjd beredskap för att hantera ansökningar kopplade till skyddsutrustning. Läs mer om vad som gäller för personlig skyddsutrustning här.
Läs också Swedacs guide till att ansöka om tillfälligt tillstånd för personlig skyddsutrustning.

Allt arbete som kan genomföras på distans utan att äventyra samhällskritiska funktioner ska också tills vidare göra det. Vår personal som kan arbeta hemifrån gör det för att minska smittspridning och öka vår uthållighet. Som regel genomförs inga nya tjänsteresor. Undantag kan ske efter en behovs- och riskbedömning och beslutas av respektive avdelningschef.
Se Swedacs gudie för distansbedömningar här.
Möt Patrik Andersson som granskar bilverkstäder hemifrån köksbordet under coronapandemin här.
Läs också riktlinjer om ackreditering och arbete utfört under ackreditering under Covid-19 pandemin.

Vi rekommenderar generellt alla att hålla sig uppdaterade kring corona och samhällsläget via www.krisinformation.se

Om du har andra frågor kontakta registrator@swedac.se eller 0771 990900.

Läs myndighetens FAQ med anledning av coronaviruset här.
Swedac gör kontinuerligt utskick av nyhetsbrev med anledning av coronaviruset, klicka här för att ta del av dessa.
Följ hur ackrediteringsvärlden på en övergripande nivå agerar. Läs IAF:s FAQ här.