Hoppa till innehållet
Nyheter

Ett kvitto på kvalitet

Det kommunala bolaget Gryaab har snart ett ackrediterat laboratorium. I början av nästa år kommer man lämna in en ansökan till Swedac.
– Det kommer göra att vi blir mer attraktiva, både som arbetsgivare och som leverantör, säger Anette Johansson, projektledare laboratoriet på Gryaab.

Ett kvitto på kvalitet

För Gryaab, som renar avloppsvattnet för hela Göteborg med omnejd, började resan mot ackreditering för nära 30 år sedan. Internt började man diskutera fördelarna, men beslutet dröjde. Till syvende och sist var det en fråga om nytta, man såg helt enkelt inte ett reellt behov, utan var nöjda med att skicka analyser till externa laboratorier som var ackrediterade.
Men kraven både internt och externt ökade med åren, och nu har Gryaab även de resurser som krävs för att genomföra processen, berättar Anette Johansson.

Anette Johansson, projektledare laboratoriet på Gryaab.

Ytterligare en faktor som skyndade på ett beslut var pandemin. Gryaab var inte nöjda med leveransen av de analyser de skickade till externa laboratorier.
– Vi sa då: Varför gör vi inte det här själva egentligen? Vi har ju kunskapen. Om vi ackrediterar oss äger vi hela kedjan och behöver inte förlita oss på laboratorier som vi inte kontrollerar.

Sagt och gjort. Förra året påbörjades processen, och man tog kontakt med Swedac. Man fick då klart för sig vad som krävs för att ackreditera analyserna av avloppsvatten.
– Vi startade upp ett projekt i labbet. Jag blev projektledare för hela ackrediteringsprocessen och har två medarbetare med mig för att driva det hela. Vi kopplade även in en extern konsult som fungerar som ett bollplank och tipsar oss om hur vi ska tänka, vad vi ska fokusera på och så vidare.

Ja, hur ska man tänka? Var börjar man?
– Det är krasst sett en hel del dokumentation som ska lämnas in. Här ingår styrdokumentation, rutiner, redovisning av processer i labbet, hur vi kvalitetssäkrar och hur vi förhåller oss till standarden som är central här, ISO/IEC 17025.

Att sammanställa all nödvändig dokumentation tar tid, och under resans gång har Anette och hennes team haft god stöttning av dels sin externa konsult, dels av Swedac.
– Swedac får inte ge någon direkt vägledning, de kan inte berätta för oss vad vi ska göra, men jag tog en kontakt bara för att få lite mer kött på benen om vad kraven i standarden avser. Det gick väldigt bra, och vi är väldigt nöjda med hur vi har kunnat vända oss till Swedac.

Att så småningom bli ett ackrediterat bolag innebär inte bara att man är just ackrediterad, utan även en stor förändring för Gryaabs laboratoriepersonal.
– Det innebär att vi får ett förändrat arbetssätt, eftersom vi måste förhålla oss till de rutiner som en ackreditering för med sig. Om vi fram till nu har gjort lite av varje allihop på labbet, kommer vi i framtiden ha mer specifika arbetsuppgifter. Det är mer styrt. Det blir annorlunda till en början, men borgar för ännu högre kvalitet framöver.

Inlämningen av allt material kommer att ske i början av nästa år, därefter väntar en bedömning som utförs av Swedac strax före sommaren 2024. Anette Johansson menar att de inte kommer hinna lämna in underlag för att bli ackrediterade för alla analysmetoder som används, utan man börjar med några stycken.
– Vi kommer sedan utöka ackrediteringen efterhand. Det är bra, innan vi började visste vi inte att vi kunde det. Swedac är flexibla på det sättet, man kan börja med det man mäktar med. Man ska veta att processen är omfattande, men när det är klart har man ett kvitto på att allt man gör i laboratoriet håller hög kvalitet. Det gör oss väldigt attraktiva på marknaden!

Foto: Emelie Asplund

Läs mer om ackreditering