Hoppa till innehållet
Medarbetare

Med världen som arbetsplats

Att vara bedömningsledare på Swedac innebär växlande arbetsuppgifter- och miljöer. För kanske ingen är detta mer sant än för Fredrik Langmead som far mellan svenska städer och världsmetropoler för att bidra till en kvalitetssäkrad omgivning. Vi följde med Fredrik på en bedömning i Borås.

Med världen som arbetsplats

”Good luck everyone” utropar Swedacs bedömningsledare Fredrik Langmead när han avslutar morgonens öppningsmöte. Lyckönskningen är riktad både mot dagens tillsynsobjekt – det ackrediterade provningslaboratoriet RISE – samt de tekniska bedömare som under en tredagarsbedömning ska hjälpa Fredrik att bedöma om provningslaboratoriet uppfyller kraven för fortsatt ackreditering.

Att morgonens möte har genomförts på engelska beror på att en av de tekniska bedömarna kommer från Nederländerna för att medverka. Men för Fredrik är språkväxlingen ingen större utmaning. Idag befinner han sig nära hemmet i Borås, men nästa vecka bär det av på ett av hans många internationella uppdrag – den här gången till Jordanien följt av ytterligare ett uppdrag i Mexico.

– I det här jobbet så får man gilla att resa, konstaterar Fredrik.

Att Fredrik och kollegorna på Swedac besitter internationellt eftertraktad kompetens är något som Fredrik både är väl medveten om och uppskattar.

– Med de erfarenheter som kommer från de här typen av jobb så öppnas det möjligheter att involveras i internationella projekt. Och ibland får man även möjlighet att representera Swedac, och då indirekt Sverige, i olika internationella forum, berättar Fredrik.

Ackreditering handlar inte om papperskompetens

Men tillbaks till dagens uppdrag på RISE i Borås. Medan Fredrik har tagit sig tid att berätta om den internationella aspekten av sitt arbete har provningslaboratoriets personal och de tekniska bedömarna kilat iväg för att sätta igång med dagens bedömning. Idag ska provningslaboratoriets kompetens och utrustning inom flöde, volym, massa och tid tillsynas. För Fredriks del är den här dagen ovanligt lugn och hans roll i bedömningen är mer av observerande slag medan de tekniska bedömarna utför bevittningar av laboratoriets olika provningsaktiviteter. I slutet av dagen ska Fredrik i sin roll som bedömningsledare sammanställa utfallet av alla aktiviteter som bedömarlaget genomfört under dagen i syfte att kunna rekommendera fortsatt ackreditering eller inte.

– Som bedömningsledare behöver man vara bred i sin kunskap. Även om jag inte har någon praktisk yrkeserfarenhet inom kemiområdet så kanske jag har en bedömare med mig som är expert på kemi, och då måste jag kunna förstå och analysera den inputen som jag får, berättar Fredrik.

I första rummet som Fredrik besöker på sin rundvandring finner vi en steril miljö där både temperatur och luftfuktighet ligger på en kontrollerad nivå – allt för att provningarna ska bli så exakta som möjligt.

Över axeln på den arbetande laboratoriepersonalen observerar den tekniske bedömaren den densitetsbestämning som ska kunna visa på ett föremåls exakta densitet. Mätningen utförs genom att ett föremål först vägs i luft för att sedan vägas i avjoniserat vatten. Resultaten skrivs noggrant in i ett excelblads många kolumner.

Att kunna fastställa ett föremåls exakta densitet är viktigt inom många områden; alltifrån att kunna tillverka lotteribollar med exakt samma sannolikhet att bli framslumpade till att fastställa exakta innehållssubstansen för ett läkemedel.

Efter att ha observerat den tekniske bedömarens arbete och ställt ett par kontrollfrågor till laboratoriepersonalen så känner sig Fredrik nöjd med bedömningen av provningarna i densitetlaboratoriet.

– Vi kontrollerar att man verkligen kan utföra provningarna på ett korrekt sätt. Ackreditering handlar inte om papperskompetens, säger Fredrik.

Omväxlande möten och arbetsuppgifter

Att Swedac skulle leta småfel för att rapportera avvikelser är en vanlig missuppfattning, menar Fredrik.

– Vissa blir stressade och nervösa när Swedac kommer och ber om att få bevittna hur de utför sitt jobb, och då får man försöka att avdramatisera det hela. Vi är ju i grund och botten här för att identifiera eventuella avsteg som görs från rutinerna, vilket i sin tur är till hjälp vid företagets löpande kvalitetssäkring, säger Fredrik.

I det andra rummet som Fredrik besöker på sin rundvandring är miljön slående annorlunda. Lokalen för volym- och flödesprovning påminner mer om en verkstad än ett laboratorium. Här luktar det smörjolja och lätt brusande och brummande ljud hörs från de många cirkulationsrör och provningsmaskiner som fyller lokalen. Men bedömningsproceduren är densamma – Fredrik rör sig vant mellan de olika provningsstationerna, ber om ett och annat stickprov, ställer kontrollfrågor och fyller systematiskt sitt anteckningsblock med noteringar.

Men att Swedacs närvaro skulle leda till stress bland laboratoriepersonalen är inget som märks av. Istället präglas bedömningen av en förvånansvärt avslappnad atmosfär. Tiden mellan bedömningarna fylls av småprat ett och annat skämt. Fredriks lugn och erfarenhet verkar smitta av sig på omgivningen. Och att Fredrik trivs i den här miljön råder det inget tvivel om.

– Det är mötet med alla människor som är det bästa med det här jobbet. Man träffar alla typer av människor, alltifrån VD och generaldirektör till de som arbetar på golvet och genomför tjänsterna under ackreditering. Det är absolut den största behållningen, berättar Fredrik.

För Fredrik är det inte bara omväxlande mänskliga möten i jobbet, utan även högst varierande arbetsmiljöer. I arbetskalendern finns inplanerade bedömningar som äger rum mellan alltifrån kärnkraftverk till vattenland och tivolin.

– Att få inblick i så olika verksamheter tycker jag är intressant. Vi vill ju bedöma hur verksamheten fungerar i verkligheten och då krävs det att vi befinner oss där saker och ting händer, berättar Fredrik.

Dokumentation – en viktig del i arbetet

Efter lunch är det pappersarbete som gäller för Fredrik. Först ska provningslaboratoriet kvalitetsansvarige intervjuas kring den dokumentation som ligger till grund för laboratoriets ackrediteringsomfattning. Sedan ska Fredrik och de tekniska bedömarna summera dagens resultat och utförande av bedömningen.

Detta är både centrala och nödvändiga delar för att Swedac ska kunna fatta sina beslut om ackreditering på rätt grunder. Det är dock något som vi snabbt inser är mindre intressant att dokumentera. Istället föreslår vi att ringa upp Fredrik för några uppföljande frågor vid ett senare tillfälle.

– Ja, absolut. Nästa vecka jobbar jag i Amman, men veckan efter det är jag hemma några dagar så ring mig då. För sen ska jag vidare till Mexico City, säger Fredrik med ett skratt.

Arbetet som global kvalitetssäkrare har både tjusningar och utmaningar. Det kanske inte passar alla, men för Fredrik råder det inget tvivel – detta är en tillvaro han trivs med.

 

Faktaruta
Namn: Fredrik Langmead
Ålder: 47
Från: Växjö
Bor: Borås
Familj: Fru och två tonårsbarn
Gör helst på fritiden: Spelar golf och umgås med familj och vänner
Studier: Utbildad byggnadsingenjör