Hoppa till innehållet
Medarbetare

”Utmaningen är att säga till kunderna att de har missuppfattat – och samtidigt peppa dem att göra rätt”

Visserligen är hennes uppgift att kontrollera sjukhuslabb. Men den stora utmaningen gäller kommunikation:
— Det är en konst att på ett vänligt och peppande vis säga att det här har du missuppfattat, säger
Anna Rönnborg, bedömningsledare på Swedac.

”Utmaningen är att säga till kunderna att de har missuppfattat – och samtidigt peppa dem att göra rätt”

På fredag morgon inleder Anna Rönnberg veckans första arbetsdag på plats på kontoret i Borås. Den grågröna jobbväskan är fortfarande ouppackad och tung av dokument efter en vecka på resa, med hemmajobb och med en kontroll av ett sjukhuslaboratorium i Stockholm.

— Det är väldigt olika hur mina veckor ser ut men det här jobbet funkar lite så att man arbetar där man befinner sig. Två timmar på ett hotell, en timme på en tågstation eller hemma i köket – jag gillar det, säger hon.

Ni hör, som hämtat från en annan tid. Från vardagen innan viruset vände världen på ända. Det var då Anna Rönnborg berättade om sitt arbete. Hon bläddrade i kalendern för att hitta ett lämpligt datum för fotografen att porträttera henne ute på uppdrag och föreslog att det skulle ske i samband med kontrollen av ett labb i Lund.

Besöket ställdes in – och sedan dess är Anna Rönnborgs arbete inte sig likt.

Det är mitten av maj när hon per telefon talar om vad som hände:

— Det där labbet i Lund blev det första jag var med och bedömde på distans. Allt var verkligen upp och ner ett tag när vi alla skulle börja jobba hemifrån och dessutom göra bedömningarna på distans, säger hon hemifrån köksbordet i Kållered.

Men anpassningsförmågan är stor. Bedömningarna av vissa större labb, eller labb som är starkt påverkade av det nya coronaviruset, har skjutits på framtiden medan de flesta omvandlats till digitala varianter på distans.  Anna Rönnborg återkommer längre fram om hur hon och hennes kollegor bär sig åt.

Nästan precis ett år har gått sedan Anna Rönnborg kom till Swedac och blev myndighetens femte medarbetare med titeln bedömningsledare inom medicin. En slags handelsresande i bedömning. Med särskilt fokus på ledningssystem, dokumentation och andra mer övergripande faktorer när det gäller driften av ett laboratorium.

Bakgrunden är att de omkring 75 medicinska labb och 430 tillsynsobjekt (filialer som också tillhör labben) i Sverige som är ackrediterade av Swedac, i likhet med alla andra ackrediterade organ, var 16:e månad ska bedömas. Med andra ord få ett besök av en bedömningsledare och ett antal tekniska bedömare som försäkrar sig om att verksamheten bedrivs på ett korrekt vis och därmed får fortsatt status som ackrediterat organ.

— Beroende på vilken typ av labb vi ska kontrollera anlitar vi till varje tillfälle tekniska bedömare med passande kompetens. Ska jag till ett kemilabb har jag med mig en eller flera personer med expertkunskap inom kemi som kan ansvara för exempelvis den del av kontrollen som gäller exakt hur man går till väga när man tar, hanterar och analyserar prover, säger Anna.

Borås från ovan
Arbetet på Swedac innebar för Anna Rönnborg att återvända till sin födelse- och uppväxtstad Borås. Foto: Per Pixel Petersson

Född och uppvuxen i Borås låg det inte jättelångt bort för en biomedicinsk analytiker som Anna Rönnborg att börja arbeta på det som då hette SP, Statens Provningsanstalt, med säte i staden. Det var visserligen inget sjukhuslabb men det var vid den tiden svårt att få jobb som biomedicinsk analytiker.  Anna gjorde bränsleanalyser och försåg Energiverket med data om hur mycket energi som kunde utvinnas och hur mycket av vilka sorters ämnen som frigjordes vid eldning av kol, flis, torv respektive sopor.

— Spännande ett tag men jag började sakna medicinområdet och ville ha större utvecklingsmöjligheter.

Hon läste vidare till en magister i humanbiologi och fick sedan under 13 år användning för sina nya kunskaper inom läkemedelsforskning. Sen var det dags för fortbildningen igen. Denna gång inom miljö- och hälsoskydd för att kunna arbeta på en kommuns avdelning för området.

— Man jobbar helt enkelt mot miljöbalken och ser till att olika verksamheter följer de regler och lagar som finns, säger Anna, som började inse att det är en roll hon trivs med. Och ledningssystem någonting hon finner särskilt intressant.

Hon fördjupade sig inom området med en universitetskurs på distans för att verkligen borra ner fötterna i ämnet och bottna, innan hon sökte sig vidare och landade i sin forna hemstad.

Anna Rönnborg och hennes bedömningsledar-kollegor på Swedac har planeringen klar för resten av 2020; Skåne, Halland, Uppsala, Göteborg. Och så O-ringen. Jo, det enda, utöver kontroller av sjukhuslabb, som är inskrivet i kalendern är större orienteringstävlingar. Som så mycket annat i år blev O-ringen inställd men Anna Rönnborg är liksom resten av hennes familj hängiven orienterare och det gäller att bedömningarna just hon ansvarar för inte krockar med viktiga tävlingar.

Ett visst antal veckor innan varje besök får Swedac från det aktuella labbet vissa dokument skickade till sig. Samtidigt börjar Anna Rönnborg och de tekniska bedömarna att läsa på och förbereda sig.

Inte bara Anna Rönnborg själv utan även man och barn har orientering som sitt stora intresse.

Hur går en bedömning till rent konkret?

— I vanliga fall, när vi gör fysiska besök möter jag oftast de tekniska bedömarna redan kvällen innan över en middag när vi pratar ihop oss inför bedömningen som väntar. På morgonen har vi ett möte med personal och ledning på det labb vi ska bedöma och går igenom hur det kommer att gå till. Sen gör var och en av oss det den är expert på. En kan be att få se en viss analys utföras, jag kan be att få höra hur personalen går till väga när det kommer en ny medarbetare, hur överför de kunskap och säkerställer att informationen blir korrekt och komplett överförd?

Ungefär 75 medicinska labb i Sverige är ackrediterade av Swedac och ska bedömas var 16:e månad.

Med drygt ett års erfarenhet av jobbet som bedömningsledare, vad är svårast?

— Det är en oerhört komplex värld och en utmaning att förstå och komma ihåg. Man får hitta system för att komma ihåg. Men jag trivs väldigt bra. Jag ville ha nya utmaningar i mitt yrkesliv och det har jag fått så det räcker och blir över. Och kommer att fortsätta få!

— Parallellt med bedömningar av sjukhuslabb arbetar jag också med det som kallas att ”utveckla tjänst” för biobanker, alltså att formulera vad som krävs för att biobankerna ska kunna ansöka om ackreditering av sin verksamhet. Det är också väldigt spännande.

Vad behöver man som bedömningsledare vara bra på?

— Man behöver vara bra på att hålla många bollar i luften och kunna hantera frågor som kommer på tvärsen. Man måste också förstå att man inte kan kunna allt. Vi jobbar i team. För att blir en bra bedömningsledare behöver man också vara überordningsam och något av en reseledare.

Vad är roligast?

— Att möta människor. Helst i verkligheten såklart men det sker ju ett möte även via webb. En stor utmaning i mitt arbete är att tala om för människor att det här har ni missuppfattat – och samtidigt peppa dem att göra rätt. Min utgångspunkt är alltid att nu står jag här med de här förutsättningarna. Det är kontraproduktivt att retroaktivt leta reda på syndabockar, det gör bara saker svårare. Det viktigaste är att vi som arbetsgrupp jobbar framåt och ser till att det blir riktigt. Att vi har samma syn och förhållningssätt till standarder och krav.

— Jag har kommit fram till att jag verkligen gillar att kolla efterlevnad, att styra upp saker och ting så att det blir tryggt och säkert. Det här med att vara till nytta för samhället och bidra till att människor kan känna tillit. Det passar mig att arbeta med, säger Anna Rönnborg.

FAKTA

Namn: Anna Rönnborg

Född: I Borås 1972

Bor: Med man och två barn i Kållered söder om Göteborg

Bakgrund: Utbildad biomedicinsk analytiker, magister i humanbiologi och har tidigare arbetat på dåvarande SP, (numera RISE) många år inom läkemedelsforskning på Astra Zeneca och med miljö- och hälsoskydd inom kommunal verksamhet. På Swedac som bedömningsledare sedan januari 2019.