Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameterutrustning Ändrad lydelse i 10 §
Grundförfattning: STAFS 2006:19
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238)