Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering Ändrad lydelse i punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Grundförfattning: STAFS 2015:8
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.