Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameterutrustning. Ändring av 1, 5 och 10 §§ samt avsnitt 1 i bilaga 2 och punkterna 1–3 i bilaga 4; ny 9 a §; ny rubrik närmast före 9 a §.
Grundförfattning: STAFS 2006:19
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238).