Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Ändrad lydelse i bilaga 1.
Grundförfattning: STAFS 2007:13
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.