Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändrade hänvisningar till nya standardversionen 17021:2011 och ändring av listan på gällande vägledningsdokument från EA och IAF i bilaga 1. Ändrad terminologi i 8 § och i dom allmänna råden till denna. Utökning av tillämpningsområdet i 1 § till att gälla även certifiering av ledningssystem för medicintekniska produkter. Vissa ytterligare redaktionella ändringar, främst p.g.a. nya författningar på unionsnivå och på föreskriftsnivå.
Grundförfattning: STAFS 1993:16
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.