Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring av 1 §; ny 5 a §.
Grundförfattning: STAFS 2007:13
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.