Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:11) om avgifter för anmälda organ när ackreditering inte ligger till grund för anmälan. Upphävande av 2 §.
Grundförfattning: STAFS 2013:11
Bemyndigande: 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.