Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument. Upphävande av 5 kap. 1 §.
Grundförfattning: STAFS 2016:1
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.