Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP. Ändring: 1, 2 och 4 §§
Grundförfattning: STAFS 2007:10
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll