Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för organ som skall utses enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll och som skall utföra bedömning av överensstämmelse enligt avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse som EU träffat med tredje land (MRA).
Bemyndigande: 7 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden