Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter tillämpas på arrangörer av program för kompetensprövning som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2011:34 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2011:34
Ändringsförfattningar: STAFS 2014:9 STAFS 2017:6
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.